Language:

Despre TIAB

Politica si angajamentul managementului

IN DOMENIUL CALITATII, MEDIULUI, SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA, RESPONSABILITATII SOCIALE

Orientarea companiei TIAB catre clientii interni si externi, dezvoltarea durabila, securitatea si sanatatea in munca, responsabilitatea sociala sunt principii ce ne conduc spre performanta in activitatea de business:


Proiectare, executie, montaj, incercari, punere in functiune si mentenanta pentru instalatii  electrice si de automatizare, instalatii de incalzire, ventilatie si aer conditionat, instalatii sanitare si de securitate la incendiu. Proiectare si executie accesorii de montaj. Proiectare si fabricare aparatura de control si distributie a electricitatii.

 

Pentru aplicarea acestor principii, conducerea companiei decide implementarea si mentinerea unui Sistem de management integrat calitate-mediu-securitate si sanatate in munca-responsabilitate sociala in conformitate cu cerintele standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008, SA 8000:2008, iar pentru laboratoarele de incercari proprii TIAB  conformitatea cu cerintele standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005/AC:2007.

 

Sistemul de management aplicat constituie baza politicii companiei in dezvoltarea si mentinerea relatiilor de afaceri.

In vederea realizarii politicii in domeniul calitatii, mediului, securitatii si sanatatii in munca si responsabilitatii sociale in calitate de Director General ma angajez ca, impreuna cu echipa manageriala, sa actionam pentru:

 • continua conformare cu cerintele cerintele legale si cu alte cerinte aplicabile la care compania subscrie, referitoare la:  
  • satisfacerea continua a cerintelor clientilor;
  • dezvoltarea competentelor profesionale pentru intregul personal al companiei, bazata pe implicarea tuturor in mod responsabil si constient pentru obtinerea calitatii, protejarea mediului, asigurarea securitatii si eticii in munca;
  • prevenirea poluarii mediului inconjurator;
  • prevenirea ranirilor si a imbolnavirilor profesionale pentru toate persoanele participante la procesul de munca;
  • neutilizarea muncii copiilor nici de catre companie si nici de catre furnizorii acesteia  si crearea conditiilor speciale de lucru pentru minorii angajati care sa asigure protejarea acestora;
  • neutilizarea muncii fortate si obligatorii in orice forma a acesteia;
  • respectarea dreptului de formare sau afiliere la structuri sindicale si de negociere colectiva a salariatilor companiei;
  • interzicerea discriminarii in toate formele sale la locul de munca;
  • neutilizarea practicilor disciplinare prin interzicerea folosirii pedepselor corporale, a abuzului mental sau verbal;
  • respectarea tuturor cerintelor aplicabile referitoare la programul de lucru si remunerarea angajatilor.
 • promovarea unui parteneriat pe termen lung cu furnizorii de produse si servicii orientati catre un management performant cu privire la calitate, protectia mediului, securitate si sanatate in munca si responsabilitate sociala;
 • comunicarea politicii si a importantei acordate respectarii cerintelor clientilor si cerintelor legale aplicabile, atat in cadrul companiei, cat si personalului care lucreaza in numele acesteia;
 • asigurarea disponibilitatii politicii pentru partile interesate prin intermediul internetului la adresa www.tiab.ro;
 • analizarea periodica a politicii, a performantelor si eficacitatii sistemului integrat pentru a se asigura imbunatatirea continua, luand în considerare schimbarile in cadrul legislativ, propriul cod de conduita si oricare alte cerinte aplicabile companiei.

Intregul personal al companiei este obligat sa sprijine activitatea factorilor desemnati cu implementarea si functionarea continua a sistemului de management integrat, sa respecte intocmai prevederile acestuia si sa contribuie activ la imbunatatirea sa permanenta.

Pentru asigurarea pe termen lung a succesului in afaceri al companiei noastre, adoptam urmatoarele obiective generale in domeniul calitatii, mediului, securitatii si sanatatii in munca si responsabilitatii sociale:  

1)     Satisfacerea continua a cerintelor clientilor externi si a altor parti interesate.

2)     Cresterea performantelor companiei  si construirea unei imagini de excelenta.

3)     Imbunatatirea procesului de gestiune a deseurilor si de prevenire a poluarii.

4)     Eliminarea sau diminuarea riscurilor de accidentare si imbolnaviri profesionale pentru toate persoanele participante la procesul de munca.

5)     Constientizarea personalului ce actioneaza pentru sau in numele companiei, cu privire la impactul activitatilor desfasurate asupra calitatii lucrarilor executate, asupra mediului, securitatii si sanatatii in munca si  responsabilitatii sociale.

6)     Cresterea nivelului de satisfactie a angajatilor prin imbunatatirea conditiilor de munca si a beneficiilor oferite.

7)     Imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului integrat de management aplicat in compania TIAB – centrala si Unitatile de Business.

Obiectivele generale declarate sunt transpuse la nivelul functiilor si nivelurilor relevante din compania TIAB – centrala si Unitatile de Business intr-un ansamblu de obiective specifice cuantificabile, a caror realizare se urmareste in cadrul analizelor periodice efectuate de management.

Pentru indeplinirea obiectivelor stabilite, a cerintelor clientilor, a cerintelor legale si a altor cerinte aplicabile companiei, precum si pentru asigurarea imbunatatirii continue a eficacitatii sistemului de management integrat voi asigura si voi pune la dispozitie toate resursele materiale, financiare si umane necesare.         

 

Director General,                                                                                                                                       Data : 03.01.2017

Liviu FLOREA