Politica si angajamentul companiei

Orientarea companiei TIAB, membra a grupului VINCI Energies, catre clientii interni si externi, dezvoltarea durabila, sanatatea si securitatea in munca si responsabilitatea sociala sunt principii ce ne conduc spre performanta in activitatea de:

Proiectare, executie, montaj, incercari, punere in functiune si mentenanta pentru echipamente si instalatii electrice, instalatii de curenti slabi, instalatii de limitare si stingere incendii, instalatii de automatizare, instalatii de incalzire, ventilatie si aer conditionat, instalatii sanitare. Proiectare si fabricare tablouri electrice si de automatizari.

 

Pentru aplicarea acestor principii, conducerea companiei a decis implementarea si mentinerea unui Sistem de management integrat Calitate-Mediu-Sanatate si Securitate in Munca-Responsabilitate sociala in conformitate cu cerintele standardelor: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000 si, pentru laboratoarele de incercari, in conformitate cu cerintele standardului ISO/IEC 17025.

Sistemul integrat de management constituie baza Politicii companiei in dezvoltarea si mentinerea relatiilor de afaceri.

In vederea realizarii Politicii, in calitate de Director General ma angajez ca, impreuna cu echipa manageriala, sa actionam pentru:

 • promovarea gandirii pe baza de risc si tinerea sub control a riscurilor operationale, financiare si de conformitate;
 • integrarea cerintelor Sistemului de management in procesele de afaceri ale companiei;
 • asigurarea unor conditii de lucru sigure si sanatoase pentru prevenirea traumatismelor si bolilor determinate de munca prin implementarea programului Safety Excellence;
 • eliminarea pericolelor si reducerea riscurilor de sanatate si securitate in munca;
 • consultarea si implicarea lucratorilor si a reprezentantilor lucratorilor in probleme de sanatate si securitate in munca;
 • indeplinirea obligatiilor de conformare la care compania subscrie, referitoare la:
  • satisfacerea continua a cerintelor clientilor;
  • protectia mediului inconjurator, inclusiv prevenirea poluarii, utilizarea durabila a resurselor, protectia biodiversitatii si ecosistemelor;
  • asigurarea sanatatii si securitatii pentru toate persoanele participante la procesul de munca;
  • neutilizarea muncii copiilor nici de catre companie si nici de catre furnizorii acesteia si crearea conditiilor speciale de lucru pentru minorii angajati care sa asigure protejarea acestora;
  • neutilizarea muncii fortate si obligatorii in orice forma a acesteia;
  • respectarea dreptului de formare sau afiliere la structuri sindicale si de negociere colectiva a salariatilor companiei;
  • interzicerea discriminarii in toate formele sale la locul de munca;
  • neutilizarea practicilor disciplinare prin interzicerea folosirii pedepselor corporale, a abuzului mental sau verbal;
  • respectarea tuturor cerintelor aplicabile referitoare la programul de lucru si remunerarea angajatilor.
 • promovarea unui parteneriat pe termen lung cu furnizorii de produse si servicii orientati catre un management performant cu privire la calitate, protectia mediului, securitate si sanatate in munca si responsabilitate sociala;
 • comunicarea Politicii si a importantei acordate respectarii cerintelor clientilor si cerintelor legale aplicabile, atat in cadrul companiei, cat si personalului care lucreaza in numele acesteia;
 • asigurarea disponibilitatii Politicii pentru partile interesate prin intermediul internetului la adresa tiab.ro;
 • analizarea periodica a Politicii, a performantelor si eficacitatii sistemului integrat pentru a se asigura imbunatatirea continua, luand în considerare schimbarile in cadrul legislativ, propriul cod de conduita si oricare alte cerinte aplicabile companiei.

Intregul personal al companiei este incurajat sa sprijine activitatea factorilor desemnati cu implementarea si functionarea continua a Sistemului integrat de management, sa respecte intocmai prevederile acestuia si sa contribuie activ la imbunatatirea sa permanenta.

Pentru asigurarea pe termen lung a succesului in afaceri al companiei noastre, am adoptat obiective strategice in domeniul calitatii, mediului, securitatii si sanatatii in munca si responsabilitatii sociale in cadrul Programelor anuale de management.

Obiectivele strategice declarate sunt transpuse la nivelul functiilor si nivelurilor relevante din compania intr-un ansamblu de obiective SMART, a caror realizare se evalueaza in cadrul analizelor periodice efectuate de management.

Pentru indeplinirea obiectivelor stabilite, a cerintelor clientilor, a cerintelor legale si a altor cerinte aplicabile companiei, precum si pentru asigurarea imbunatatirii continue a Sistemului integrat de management voi asigura si voi pune la dispozitie toate resursele materiale, financiare si umane necesare.


Aflati mai multe